Co to jest mapa do celów projektowych oraz kiedy jej potrzebuję ?

Mapa do celów projektowych to jeden z dokumentów potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowę. Zatem jeśli planujemy rozpoczęcie inwestycji, która wymaga uzyskania pozwolenia – mapa do celów projektowych będzie nam do celu niezbędna, bo stanowi załącznik obligatoryjny do składanego wniosku. Czym jest mapa do celów projektowych? Mapa do celów projektowych to w zasadzie uszczegółowienie mapy […]

Czym jest niwelacja terenu i kiedy można ją wykonać ?

GEODETA - USŁUGI GEODEZYJNE

Niwelacja terenu to pojęcie pojawiające się zarówno w nomenklaturze budowlanej jak i geodezyjnej. Nie należy ich traktować tożsamo, bowiem oznaczają zgoła inne czynności. Niwelacja terenu w pojęciu budowlanym to ogół prac ziemnych, których celem jest wyrównanie i przygotowanie terenu pod budowę (w tym zniwelowanie wszelkich zagłębień i występujących nierówności) Czym jest niwelacja terenu ? Niwelacja […]

Co to jest plan zagospodarowania przestrzennego ?

Co to jest plan zagospodarowania przestrzennego ? - Geodeta

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa lokalnego, przyjmowanym w formie uchwały rady gminy. Celem, dla jakiego sporządza się taki plan, jest ustalenie przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy terenu gminy. Dzięki temu możliwe jest utrzymanie ładu przestrzenno – krajobrazowego, a także wskazanie miejsc rozwoju. Plan zagospodarowania przestrzennego nie może wykraczać poza granice administracyjne gminy, może […]

Jak prawidłowo przygotować działkę pod budowę domu?.

Zakup działki to pierwszy krok w kierunku realizacji budowy nowego domu. Po zakończeniu wszelkich formalności związanych z jej zakupem możemy przystąpić do rozplanowania niezbędnych prac, których efektem będzie oczywiście nasze nowe, wymarzone lokum. Zanim jednak wbijemy łopatę pod budowę fundamentów, czeka nas szereg czynności i formalności, których dopełnienie jest niezbędne, a czasem nawet konieczne. Jak […]

Jak prawidłowo dokonać wytyczenia obiektu przed przystąpieniem do budowy ?

GEODETA - USŁUGI GEODEZYJNE

Zanim przystąpimy do budowy obiektu, niezbędne jest jego zgodne z prawem wytyczenie. Proces ten przebiega w terenie i polega na odpowiednim oznakowywaniu gruntu. Towarzyszy temu dostępny pod ręką projekt budowlany, z którym prace tyczenia muszą zachowywać pełną zgodność. Tak właśnie wytyczone muszą zostać główne osie obiektów, przy czym chodzi tutaj zarówno o obiekty naziemne, jak […]

Jak przeprowadzić geodezyjny podział działki ?

GEODETA - USŁUGI GEODEZYJNE

By przeprowadzić geodezyjny podział działki, najpierw należy złożyć wniosek, co robi właściciel działki. Urząd miasta/gminy udostępnia w tym celu wypis z MPZP, po który należy się udać. MPZP to zbiór informacji o docelowym przeznaczeniu danego terenu (rolne, leśne, pod zabudowę itd.) Wstępny projekt Następnie, na zlecenie wnioskodawcy organizowany jest wstępny projekt, który określa podział obszaru, […]