Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa lokalnego, przyjmowanym w formie uchwały rady gminy. Celem, dla jakiego sporządza się taki plan, jest ustalenie przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy terenu gminy. Dzięki temu możliwe jest utrzymanie ładu przestrzenno – krajobrazowego, a także wskazanie miejsc rozwoju.

Co to jest plan zagospodarowania przestrzennego ? - Geodeta

Plan zagospodarowania przestrzennego nie może wykraczać poza granice administracyjne gminy, może natomiast obejmować jedynie część jej obszaru. Oznacza to, że na terenie jednej gminy może obowiązywać kilka planów zagospodarowania przestrzennego – pod warunkiem, że nie dotyczą nakładających się na siebie obszarów.

Jakie informacje zawiera plan zagospodarowania przestrzennego ?

Plan składa się z części graficznej i tekstowej, przy czym to tekst jest elementem, do którego przykłada się większą wagę. W swej treści określa między innymi:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie jest dokumentem, wobec którego obowiązuje jednolity wzór. Każda gmina ma możliwość zawrzeć w planie warunki i zasady, które uzna za istotne – przykładowo, szczegółowe wytyczne co do estetyki obiektów.

W jakim celu można skorzystać z planu zagospodarowania przestrzennego ?

Najczęściej, po plan sięgają inwestorzy, zainteresowani nabyciem działki budowlanej na określonym terenie. Zapisy planu pozwalają im określić możliwości realizacji zamierzonej inwestycji. Z planu możesz skorzystać również wtedy, gdy planujesz zakup domu lub mieszkania – dzięki niemu dowiesz się, jakiego rodzaju zabudowy możesz się spodziewać w swoim sąsiedztwie.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług Geodezyjnych. Wiele lat doświadczeń sprawiło iż każdą usługę wykonujemy dokładnie, zgodnie z wszelkimi normami i prawem. Zamów u nas plan zagospodarowania przestrzennego.