Niwelacja terenu to pojęcie pojawiające się zarówno w nomenklaturze budowlanej jak i geodezyjnej. Nie należy ich traktować tożsamo, bowiem oznaczają zgoła inne czynności.

Niwelacja terenu w pojęciu budowlanym to ogół prac ziemnych, których celem jest wyrównanie i przygotowanie terenu pod budowę (w tym zniwelowanie wszelkich zagłębień i występujących nierówności)

Czym jest niwelacja terenu ?

Niwelacja terenu w geodezji oznacza wykonanie pomiarów wysokościowych, polegających na wyznaczeniu różnicy wysokości pomiędzy punktami terenowymi względem poziomu odniesienia (bezwzględny = poziom morza) uregulowanych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zgodnie ze wspomnianymi przepisami uprawniony geodeta może wykonywać pomiary metodami niwelacji:

W celu wykonania pomiarów wysokościowych wykorzystuje się instrumenty geodezyjne w postaci niwelatora lub tachimetru oraz łaty niwelacyjnej i wymaga obecności dwóch osób, z czego jedna odczytuje wyniki a druga ustawia łatę niwelacyjną w wybranych punktach.

Czym jest niwelacja terenu ?

W jakim celu w ogóle wykonuje się geodezyjną niwelację terenu? Przede wszystkim aby zgromadzić informacje na temat obecności wszelkich wzniesień, zagłębień, hałd, które powinny zostać wyrównane przed rozpoczęciem prac budowlanych na danym terenie. Dlaczego jest to tak ważne? Ponieważ wyrównanie terenu bywa często konieczne, bez niego nie moglibyśmy cię cieszyć równym terenem wokół naszego domu. Mając już w posiadaniu dane zebrane podczas pomiarów możemy przystąpić do prac ziemnych. W przypadku niewielkich nierówności często możemy je wyrównać sami, natomiast w przypadku większy różnic bywa konieczne skorzystanie z cięższego sprzętu i pomocy specjalistów.

Niwelacja terenu przeprowadzana jest w zasadzie przy każdym rodzaju robót budowlanych, zarówno przed budową różnego typu budynków, ale także przed budową dróg, parkingów czy pod ogrody. Rzadko się zdarza bowiem aby działka pod budowę była idealnie równa, a każda nierówność terenu zazwyczaj utrudnia i wydłuża wszelkie prace budowlane. Podczas przeprowadzania prac związanych z niwelacją terenu warto pamiętać o zadbaniu także o odpowiedni spadek terenu ułatwiający prawidłowe odprowadzanie wody na działce i przeciwdziałający gromadzeniu się jej w miejscach, w których nie powinna.

GEODETA - USŁUGI GEODEZYJNE
Czym jest niwelacja terenu i kiedy można ją wykonać ?