By przeprowadzić geodezyjny podział działki, najpierw należy złożyć wniosek, co robi właściciel działki. Urząd miasta/gminy udostępnia w tym celu wypis z MPZP, po który należy się udać. MPZP to zbiór informacji o docelowym przeznaczeniu danego terenu (rolne, leśne, pod zabudowę itd.)

Wstępny projekt

Następnie, na zlecenie wnioskodawcy organizowany jest wstępny projekt, który określa podział obszaru, co możliwe jest dzięki informacjom z MPZP. Określają one wszystkie niezbędne warunki do przeprowadzenia tego procesu.

W razie braku planu odnośnie działki, lub nieobecności kryteriów, na bazie których nieruchomość mogłaby zostać podzielona, to urząd miasta przejmuje odpowiedzialność za określenie tych kryteriów. Gdy to zrobi, wyda decyzję informującą, jakie są warunki zabudowy oraz zagospodarowania przestrzennego.

Potwierdzenie własności działki

Wypełnienie wniosku to dopiero początek – niezbędne będzie też posiadanie kopii dokumentu, która przypieczętowuje tytuł prawny do nieruchomości. Chodzi przeważnie o akt notarialny. Musi być również doręczony wypis z katastru, do czego zobligowany jest właściciel działki lub jego reprezentant.

Są też konieczne zaświadczenia, które uzyskuje się w wydziale geodezji – mowa o wypisie z ewidencji gruntów oraz kopii mapy ewidencyjnej. Na niej rozrysowywany jest tzw. wstępny projekt podziału. Wytyczane są granice, które zakreślają podział działek mających powstać.

Jak przeprowadzić geodezyjny podział działki

Wyznaczanie tych granic nie jest dobrowolne, ale następujące z wzięciem pod uwagę wszelkich warunków, które obowiązują daną przestrzeń. Dla przykładu, obligatoryjne może się okazać położenie drogi do działki, która ma powstać jako nowa w wyniku podziału.

Wizyta w dziale geodezji

Gdy mamy już wniosek oraz wstępny plan podziału, wybieramy się z nimi do wydziału geodezji. Tam złożone dokumenty weryfikowane są przez urzędników pod kątem formalnym, od ogółu do szczegółu. Gdy to wykonają, urząd wydaje opinię o wstępnym projekcie.

Jak przeprowadzić geodezyjny podział działki

Rozpoczęcie pracy geodety

Kiedy opinia ta jest przychylna wobec wnioskodawcy, można przystąpić do współpracy z geodetą, który całą resztę prac wykona już sam. Tu ważna informacja: choć opisane uprzednio działania leżą w kompetencjach każdego obywatela, praktyka pokazuje, że większość zwraca się do geodetów z prośbą o załatwienie całej sprawy od A do Z.

Co ważne, jest to możliwe. Geodeta zajmuje się bowiem sporządzeniem projektu podziału działki, bazując na dokumentacji. Uściśla następne punkty graniczne na danym obszarze, a więc po prostu nowe granice. Następnie prezentuje owe granice interesantom. To oczywiście właściciel, ale też osoby sąsiadujące, które dysponują jakimiś nieruchomościami.

W razie zgody całej tej sądziedzkiej wspólnoty, nowo ustalone granice robią pierwszy krok do wdrożenia się w życie, co dzieje się dzięki wykonaniu protokołu z ich przyjęcia. Po zyskaniu aprobaty na przebieg granic określony przez geodetę, sporządza on dokumentację podziału.