NIWELACJA TERENU

Wśród usług świadczonych przez naszą firmę geodezyjną z Wrocławia znajduję się także usługa pod nazwą niwelacja terenu. Niwelacja terenu w terminologii geodezyjnej oznacza wyznaczanie różnicy między dwoma lub więcej punktami z wykorzystaniem różnych technik i narzędzi. Geodeci tym sposobem wyznaczają wysokość gruntów, wyznaczają poziome i pochyłe powierzchnie, sporządzają przebieg warstwic na mapach oraz uzyskują dane dotyczące profilu budowanej drogi.

Niwelacja terenu dzieli się na kilka rodzajów: niwelacja hydrostatyczna, niwelacja geometryczna, niwelacja trygonometryczna, niwelacja barometryczna, niwelacja fotogrametryczna, niwelacja oceanograficzna, niwelacja podłużna, niwelacja w przód, niwelacja ze środka.

W jakim celu podejmujemy się niwelacji terenu ?

Po co w ogóle geodeci podejmują się niwelacji terenu? Aby uzyskać wiedzę, bez której nie można rozpocząć budowy np. domu. Są to informacje na temat wysokości gruntów na danej działce, obecności wszelkich hałd, wzniesień, dołków oraz innych elementów wymagających wyrównania przed rozpoczęciem inwestycji. Klient dowiaduje się również, jak wysoko względem drogi powinien znajdować się dom.

Sprzęt do niwelacji terenu

Geodeci dysponują odpowiednim sprzętem pozwalającym na szybką i precyzyjną niwelację terenu, dlatego warto to im powierzyć to zadanie. Do pomiarów wykorzystywane są m.in. niwelatory i teodolity (tachimetry) oraz łaty niwelacyjne. Wykonanie pomiaru wymaga obecności dwóch osób: jedna osoba ustawia łatę, a druga – odczytuje wynik. Jest on podawany w odniesieniu do repera wysokościowego, czyli trwale stabilizowanego znaku geodezyjnego osnowy wysokościowej. Jedno ustawienie niwelatora pozwala na wykonane wielu pomiarów.

Prawidłowo wykonana niwelacja terenu przez uprawnionego geodetę pozwoli na wykonanie profilowania terenu, co również w terminologii geodezyjnej nazywane jest niwelacją terenu, wprowadzając w niej nieco zamieszania. Profilowanie terenu to nic innego jak wyrównanie gruntu oraz ukształtowanie powierzchni zgodnie z celem inwestycji. A zatem często profilowanie terenu nazywane jest niwelacją terenu. Może ona przebiegać odmiennie w zależności od tego jaki mam plan względem danego terenu: inaczej wykonuje się niwelację terenu pod budowę domu, pod ogródek czy pod drogę.

Jeśli są Państwo zainteresowani profesjonalną niwelacją terenu, nasi geodeci są do Waszej dyspozycji.

NIWELACJA TERENU WE WROCŁAWIU I OKOLICACH.

Niwelacja tereneu
Jak przeprowadzić geodezyjny podział działki - Niwelacja terenu