PODZIAŁ I WZNOWIENIE PUNKTÓW GRANICZNYCH

Oferujemy pomoc naszych geodetów w zakresie podziału i wznowienia punktów granicznych.

Zależnie od rodzaju sprawy oraz dostępnej dokumentacji czasami wystarczy usługa odszukania i wskazania położenia znaków granicznych. W takiej sytuacji geodeta korzysta z dostępnych materiałów oraz ewentualnie wykonuje pomiary uzupełniające. Odszukanie i wskazanie położenia znaków granicznych może towarzyszyć np. sporządzaniu map do celów projektowych.

Czym są punkty graniczne?

To punkty, które określają przebieg granicy danej nieruchomości. Zwane są też punktami załamania granicy. Np. w przypadku działki o kształcie czworokąta można wyznaczyć 4 punkty graniczne. W miejscu występowania punktów granicznych stawiane są często znaki graniczne, czasem są nimi też trwałe elementy zagospodarowania danego terenu. Warto przy tym zaznaczyć, że punkty graniczne działki podlegają ochronie – nie można ich usuwać, niszczyć czy przesuwać.

Wznowienie punktów granicznych

Inną usługą dostępną w naszej firmie geodezyjnej z Wrocławia jest wznowienie punktów granicznych. Jest ono praktykowane wówczas, gdy doszło do przesunięcia, uszkodzenia lub zniszczenia znaków, pod warunkiem, że mamy dostęp do stosownych dokumentów pozwalających na określenie pierwotnego położenia znaków. Taka czynność kończy się stabilizacją punktów granicznych w postaci np. betonowych słupków oraz sporządzeniem odpowiedniej dokumentacji.

Wyznaczenie granicy nowej działki

W przypadku nowych działek zadaniem geodety jest wyznaczenie w terenie nowych punktów granicznych, czyli podział działek. Po uprawomocnieniu się decyzji o podziale nieruchomości geodeta wytycza nowe punkty graniczne i stabilizuje je w obecności sąsiadów. Z tej czynności sporządzany jest protokół.