SPORZĄDZANIE MAP DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Jednym z podstawowych obszarów działania naszych fachowców jest wykonanie specjalistycznych map geodezyjnych. W zakresie świadczonych przez nas usług mieści się m.in. sporządzanie map do celów projektowych, które są niezbędne podczas ubiegania się o pozwolenie na budowę, a także map opiniodawczych oraz powykonawczych. Mapy do celów projektowych dołączane są do projektu architektoniczno-budowlanego. Są również konieczne do projektowania przyłączy oraz wykonania projektu zagospodarowania działki. Realizacja zlecenia na wykonanie mapy do celów projektowych trwa zwykle kilka tygodni, zamówienie inwestora obejmuje zazwyczaj 3 lub więcej egzemplarzy mapy. Do map geodezyjnych należą również mapy zasadnicze, mapy inwentaryzacyjne oraz mapy multimedialne.

Sporządzanie map do celów projektowych

Mapy do celów projektowych – jak powstają?

Mapy do celów projektowych przygotowywane przez geodetów powstają na bazie mapy zasadniczej. Sama mapa zasadnicza nie może służyć do celów projektowych, gdyż zawarte na niej informacje i położeniu poszczególnych obiektów mogą być nieaktualne. Na mapie zasadniczej znajdują się dane dotyczące m.in. rozmieszczenia obiektów ogólnogeograficznych oraz gruntów i budynków, jak również sieci naziemnych, nadziemnych oraz podziemnych. Mapa taka może zostać wykonana w różnej skali – w zależności od tego, z jak wysokozurbanizowanym obszarem mamy do czynienia. Mapa do celów projektowych powinna zostać wykonana przez uprawnionego geodetę. Może być sporządzona w wersji analogowej lub cyfrowej (lub obu). Na mapie do celów projektowych powinien być zaznaczony zakres aktualizacji. Nieaktualizowana mapa zasadnicza pobierana jest przez geodetę z Państwowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W celu dokonania poprawnej aktualizacji mapy geodeta dokonuje pomiary w terenie. Czas przygotowania mapy do celów projektowych zależy m.in. od tego, z jak dużym i skomplikowanym obiektem budowlanym mamy do czynienia. Zwykle zajmuje to geodecie od dwóch tygodni do kilu miesięcy (w przypadku dużych inwestycji).

Sporządzanie map do celów projektowych

Mapy numeryczne

Nasza specjalność to mapy numeryczne – tworzone w formie cyfrowej, z przedstawieniem obrazów wektorowych lub rastrowych. Mapy tego typu posiadają liczne zalety, m.in. możliwość szybkiej aktualizacji i jednoczesnego odczytywania przez wiele osób. Ich cechami charakterystycznymi są wielowarstwowość i czytelność, ułatwiająca wyszukiwanie informacji.

Firma GEOMAP oferuje szeroki wachlarz usług geodezyjnych. Oprócz sporządzania map, zajmujemy się również pomiarami i podziałami działek budowlanych oraz nieruchomości, a także wykonywaniem pomiarów GPS. Ponadto, w zakres naszych kompetencji wchodzi niwelacja terenu.

Jeśli szukają Państwo rzetelnej firmy geodezyjnej, świadczącej usługi na terenie Wrocławia i okolic, zachęcamy do skontaktowania się z nami.

Sporządzanie map do celów projektowych
Sporządzanie map do celów projektowych
Sporządzanie map do celów projektowych

SPORZĄDZANIE MAP DO CELÓW PROJEKTOWYCH