TYCZENIE BUDYNKÓW I BUDOWLI

Jedną z podstawowych czynności wykonywanych przez geodetów jest tyczenie budynków i budowli. Czynności te są podejmowane już na początku budowy, zanim jeszcze dany obiekt powstanie. Najprościej rzecz ujmując – geodeta wytycza miejsce, w którym powstanie dom lub inny budynek. Polega to na wskazaniu punktów o założonym położeniu oraz ich trwałej lub tymczasowej stabilizacji. Są to minimum cztery punkty usytuowane w narożnikach budynku. W przypadku bardziej skomplikowanego planu może to być 6-10 punktów lub osi. Zwykle wyznacza się punkty charakterystyczne.

Dzięki tyczeniu możemy mieć pewność, że budynek będzie usytuowany zgodnie z planem oraz że będą zachowane odpowiednie odległości od innych obiektów oraz od granic nieruchomości.

Kiedy zgłosić się o pomoc do geodety? Najlepiej po zakupie działki i uzyskaniu pozwolenia na budowę. Oczywiście niezbędny będzie projekt obiektu, która ma być budowany. Po zakończeniu tyczenia geodeta sporządza szkic tyczenia, który jest również podstawą wpisu do dziennika budowy.

Tyczenie budynków i budowli

Tyczenie budynków i budowli

Poniżej przedstawiam kroki, jakie są podejmowane podczas tyczenia budynków i budowli:

  1. Analiza projektu: Pierwszym krokiem jest dokładne zapoznanie się z projektem budynku lub budowli. Pomiarowiec, który wykonuje tyczenie, analizuje plany architektoniczne, wskazówki dotyczące lokalizacji i wszelkie inne informacje istotne dla procesu tyczenia.

  2. Badanie terenu: Następnie przeprowadza się badanie terenu, na którym ma powstać budynek. W tym celu mogą być wykorzystane różne narzędzia, takie jak teodolity, niwelatory, systemy GPS itp. Pomiarowiec dokładnie analizuje topografię terenu, istniejące budynki, drzewa, przeszkody czy elementy geodezyjne.

  3. Ustalanie punktów odniesienia: Pomiarowiec ustala punkty odniesienia na terenie, które posłużą jako podstawa do tyczenia. Mogą to być punkty graniczne działek, narożniki istniejących budynków, znaki geodezyjne lub inne punkty stałe i łatwo rozpoznawalne.

  4. Wykonanie pomiarów: Na podstawie punktów odniesienia pomiarowiec wykonuje szereg pomiarów, aby ustalić dokładne położenie budynku lub budowli. Wykorzystuje do tego specjalistyczne narzędzia geodezyjne. Może to obejmować mierzenie kątów, odległości, wysokości i innych parametrów związanych z lokalizacją.

  5. Przygotowanie dokumentacji: Po dokładnym wykonaniu pomiarów pomiarowiec sporządza dokumentację geodezyjną, która zawiera informacje dotyczące wyników pomiarów, współrzędne punktów odniesienia, położenie budynku względem nich i inne istotne dane. Ta dokumentacja jest niezwykle ważna i stanowi podstawę dla kolejnych prac budowlanych.

Usługa tyczenia budynków i budowli jest realizowana dla różnych grup odbiorców, w tym:

  1. Inwestorzy budowlani: Osoby lub firmy, które planują budowę nowych budynków lub obiektów, korzystają z usługi tyczenia, aby zapewnić, że ich projekty są zgodne z wymogami i są prawidłowo umiejscowione na terenie.

  2. Deweloperzy: Deweloperzy, którzy zajmują się budową większych kompleksów mieszkaniowych lub komercyjnych, często korzystają z usługi tyczenia, aby zlokalizować różne budynki w obrębie terenu, a także ustalić granice działek.

  3. Architekci i projektanci: Osoby zajmujące się projektowaniem budynków i budowli, takie jak architekci i projektanci, korzystają z usług geodezyjnych do tyczenia w celu precyzyjnego określenia położenia swoich projektów.

  4. Organizacje rządowe: Również różne organizacje rządowe, takie jak urzędy miast i gmin, korzystają z usług tyczenia w celu planowania rozwoju miejskiego, ustalania granic terenów publicznych, budowy infrastruktury drogowej i innych celów publicznych.

Precyzyjne i dokładne ustalenie położenia budynku jest kluczowe dla jego właściwego wykonania i zgodności z projektem. Usługa ta jest realizowana dla różnych grup odbiorców, w tym inwestorów budowlanych, deweloperów, architektów i projektantów, a także organizacji rządowych.

GEODETA - USŁUGI GEODEZYJNE - Tyczenie budynków i budowli - Jak prawidłowo dokonać wytyczenia obiektu przed przystąpieniem do budowy ?
Pomiary powykonawcze - Tyczenie budynków i budowli