TYCZENIE BUDYNKÓW I BUDOWLI

Jedną z podstawowych czynności wykonywanych przez geodetów jest tyczenie budynków i budowli. Czynności te są podejmowane już na początku budowy, zanim jeszcze dany obiekt powstanie. Najprościej rzecz ujmując – geodeta wytycza miejsce, w którym powstanie dom lub inny budynek. Polega to na wskazaniu punktów o założonym położeniu oraz ich trwałej lub tymczasowej stabilizacji. Są to minimum cztery punkty usytuowane w narożnikach budynku. W przypadku bardziej skomplikowanego planu może to być 6-10 punktów lub osi. Zwykle wyznacza się punkty charakterystyczne.

Dzięki tyczeniu możemy mieć pewność, że budynek będzie usytuowany zgodnie z planem oraz że będą zachowane odpowiednie odległości od innych obiektów oraz od granic nieruchomości.

Kiedy zgłosić się o pomoc do geodety? Najlepiej po zakupie działki i uzyskaniu pozwolenia na budowę. Oczywiście niezbędny będzie projekt obiektu, która ma być budowany. Po zakończeniu tyczenia geodeta sporządza szkic tyczenia, który jest również podstawą wpisu do dziennika budowy.

Tyczenie budynków i budowli

Tyczenie budynków i budowli

GEODETA - USŁUGI GEODEZYJNE - Tyczenie budynków i budowli
Pomiary powykonawcze - Tyczenie budynków i budowli