USŁUGI GEODEZYJNE WE WROCŁAWIU

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z ofertą firmy GEOMAP z Wrocławia, która specjalizuje się w kompleksowej obsłudze geodezyjnej inwestycji budowlanych. Oferujemy kompleksowe usługi geodezyjne na terenie Wrocławia i okolic. Wszystkie zlecone prace realizujemy rzetelnie i w wyznaczonym terminie, w oparciu o otrzymane wytyczne i założenia projektowe. Wykonanie dokładnych pomiarów jest możliwe za sprawą nowoczesnych urządzeń i instrumentów pomiarowych – szybko, skutecznie, a przede wszystkim w niezwykle atrakcyjnej cenie.

Dzięki odpowiednim kwalifikacjom i wykształceniu oraz wieloletniemu doświadczeniu oferujemy Państwu USŁUGI GEODEZYJNE WE WROCŁAWIU. Dokonujemy wszystkich pomiarów geodezyjnych, zgodnie ze sprecyzowanymi potrzebami Klientów. Nasi specjaliści zajmują się wykonaniem map do celów projektowych, tyczeniem budynków, a także podziałami nieruchomości oraz działek.

Usługi geodezyjne we Wrocławiu – nasza oferta

Nasza szczegółowa oferta obejmuje wiele różnorodnych usług. Wśród nich warto wymienić:

 • sporządzanie map do celów projektowych, map opiniodawczych i map powykonawczych,
 • tyczenie budynków i budowli oraz sieci uzbrojenia terenu,
 • powykonawczy pomiar budynków i sieci do odbioru budowlanego,
 • wykonywanie pomiarów GPS,
 • geodezyjna obsługa inwestycji,
 • podział nieruchomości – pomiar i podział działki,
 • podziały i wznowienia punktów granicznych,
 • pomiary sytuacyjno-wysokościowe,
 • wykonanie map numerycznych,
 • lokalizowanie zasypanej infrastruktury podziemnej,
 • niwelacja terenu.
GEODETA - USŁUGI GEODEZYJNE
USŁUGI GEODEZYJNE WE WROCŁAWIU

Sporządzanie map jest podstawową i niezbędną działalnością w ramach projektów budowlanych. Mapy do celów projektowych są tworzone w celu dokładnego przedstawienia terenu, na którym mają być prowadzone prace budowlane. Prezentują one wszystkie niezbędne dane, które są używane przez projektantów do zaplanowania i realizacji inwestycji.

Mapy opiniodawcze są tworzone w celu przedstawienia specyficznych aspektów terenu lub innych charakterystyk, które mogą być istotne dla różnych stron zainteresowanych, takich jak organy administracji publicznej czy inwestorzy.

Mapy powykonawcze są sporządzane po zakończeniu prac budowlanych, dokumentują one stan faktyczny obiektów oraz wszelkie zmiany, które zaszły na terenie inwestycji.

Tyczenie budynków i budowli, oraz sieci uzbrojenia terenu, jest procesem umieszczania na gruncie znaków określających położenie przyszłych konstrukcji zgodnie z projektem budowlanym. Jest to niezbędny etap, przed rozpoczęciem prac budowlanych.

Powykonawczy pomiar budynków i sieci do odbioru budowlanego to etap, na którym sprawdza się, czy wszystkie elementy budynku czy sieci zostały wykonane zgodnie z projektem i spełniają wszelkie normy.

Wykonywanie pomiarów GPS pozwala na bardzo dokładne określenie położenia różnych punktów w terenie, co jest niezbędne dla prawidłowego przebiegu prac geodezyjnych i budowlanych.

Geodezyjna obsługa inwestycji obejmuje wszystkie prace związane z pomiarami geodezyjnymi niezbędnymi dla prawidłowego przebiegu inwestycji budowlanych.

Podział nieruchomości, pomiar i podział działki to procesy, które umożliwiają prawidłowe wydzielenie nowych jednostek nieruchomości, co jest niezbędne z punktu widzenia prawa budowlanego i prawa nieruchomości.

Podziały i wznowienia punktów granicznych są niezbędne dla prawidłowego określenia granic nieruchomości, co ma kluczowe znaczenie dla uniknięcia konfliktów sąsiedzkich.

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe pozwalają na dokładne określenie położenia obiektów w terenie oraz ich wysokości względem określonego poziomu odniesienia.

Wykonanie map numerycznych to proces tworzenia dokładnych, cyfrowych reprezentacji terenu i obiektów na nim się znajdujących.

Lokalizowanie zasypanej infrastruktury podziemnej to działanie mające na celu odnalezienie i dokładne zmapowanie położenia różnych elementów infrastruktury, które znajdują się pod powierzchnią ziemi.

Niwelacja terenu to proces wyrównania lub określenia różnic wysokości w terenie, co jest niezbędne dla prawidłowego przebiegu prac budowlanych i geodezyjnych.

Więcej informacji o poszczególnych punktach oferty mogą Państwo znaleźć w oddzielnych zakładkach. Opisujemy tam szerzej nasze usługi geodezyjne.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi referencjami oraz do podjęcia współpracy. Chętnie przyjmujemy zlecenia od firm budowlano-instalacyjnych, biur projektowych i architektonicznych, a także od urzędów i osób prywatnych. Działamy w powiatach: wrocławskim, średzkim, oławskim, trzebnickim, oleśnickim, wołowskim i strzelińskim.

Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi usługami oraz obsługą geodezyjną przedsięwzięć, serdecznie zapraszamy do skontaktowania się z nami. Satysfakcja gwarantowana.

GEODETA

USŁUGI GEODEZYJNE WE WROCŁAWIU

USŁUGI GEODEZYJNE WE WROCŁAWIU