Zanim przystąpimy do budowy obiektu, niezbędne jest jego zgodne z prawem wytyczenie. Proces ten przebiega w terenie i polega na odpowiednim oznakowywaniu gruntu. Towarzyszy temu dostępny pod ręką projekt budowlany, z którym prace tyczenia muszą zachowywać pełną zgodność.

Tak właśnie wytyczone muszą zostać główne osie obiektów, przy czym chodzi tutaj zarówno o obiekty naziemne, jak i te ulokowane pod gruntem. Tak samo trzeba uczynić z newralgicznymi punktami, typowymi dla obiektu mającego powstać. Wytyczone muszą zostać również tzw. stałe punkty wysokościowe.

Te spełniają rolę punktów odniesienia, bez których niemożliwe byłoby określenie poziomu usadowienia obiektu budowlanego. Bardzo liczy się fakt, jak daleko posunięta jest złożoność zaprojektowanej budowli. Jeśli jest to obiekt wielokondygnacyjny, wytyczanie składa się z kilku etapów. Jeśli to obiekt prosty, mamy do czynienia z pojedynczym etapem.

Jak prawidłowo dokonać wytyczenia obiektu przed przystąpieniem do budowy

Zawsze wyznaczone zostają główne osie obiektu i osie ścian. Co do innych punktów, jest to już skonkretyzowane i orientację w tym zakresie posiada geodeta. W konsekwencji, teren przyszłej budowy staje się swoistą mapą, na której rozrysowane są wszystkie niezbędne granice i punkty. Sęk w tym, by zachowały one dostateczną trwałość.

Aby więc nasza mapa się „nie rozmazała”, stosuje się jeden z dwóch sprawdzonych sposobów wytyczania. Jeden z nich to metoda kołkowa; w drugim wykorzystuje się, w praktyce o wiele bardziej precyzyjne, ławy drutowe. Choć stosowanie ław drutowych jest dokładniejsze, jest też droższe. Oś budynku oraz krawędzie fundamentów zostają jednak wtedy wytyczone w sposób pewny i profesjonalny.

Nie oznacza to jednak, że metoda kołkowa nie jest wystarczająca. Ta mniej kosztowna technika polega na wbijaniu kołków w tych punktach, gdzie przecinają się główne osie obiektów, bądź tam, gdzie znajdują się zewnętrzne narożniki budynku. W dalszej kolejności punkty przypieczętowane kołkami przesuwa się synchronicznie za miejsce przyszłego wykopu. By – już po wykopie – przywrócić oryginalną lokalizację kołków, trasę ich przestawienia odnotowuje się uprzednio w dokumentacji.

Jak prawidłowo dokonać wytyczenia obiektu przed przystąpieniem do budowy

Jeśli prace ziemne będą realizowane bez użycia ciężkich sprzętów, jest możliwe przesunięcie kołków w bliższej odległości od pierwotnie wytyczonego punktu. W przypadku prac mechanicznych, kołki trzeba przesunąć znacznie dalej, by stworzyć koparce odpowiednio dużo przestrzeni dla nieskrępowanego manewrowania.

Trzeba dodać, że liczy się też kształt obiektu. Determinuje on, w jakich miejscach geodeta wytyczy charakterystyczne punkty budowli. Jej narożniki stanowią jednak zawsze lokalizację owych punktów, mieszcząc się w liczbowym przedziale 4-6. Gdy tak opisane wytyczenie obiektu zostaje doprowadzone do końca, wykonawca uwiecznia ten fakt w dzienniku budynku, zamieszczając stosowny wpis.

GEODETA - USŁUGI GEODEZYJNE - Tyczenie budynków i budowli - Jak prawidłowo dokonać wytyczenia obiektu przed przystąpieniem do budowy ?

Skorzystaj z usług geodety

Zapraszamy do kontaktu. Nasze usługi geodezyjne pozwolą państwu na szybkie rozpoczęcie budowy. Wszystkie pomiary wykonujemy precyzyjnymi urządzeniami, zgodnie projektem.

Jak prawidłowo dokonać wytyczenia obiektu przed przystąpieniem do budowy